مناقصه تامین نیروهای پشتیبانی مورد نیاز خود را به مدت شهرداری بم
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری بم

کد آریاتندر : ۹۰۰۴۱۱۱۷۱
انتشار : ۱۳۹۰/۰۴/۱۱
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : مناقصه تامین نیروهای پشتیبانی مورد نیاز خود را به مدت یک سال از طریق شرکت های خدماتی نیروی انسانی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰.۰۰۰ ریال بحساب سیبا ۰۱۰۵۶۵۹۳۹۰۰۰۳ بنام شهرداری بم / سپرده شركت در مناقصه ۳۶۰ میلیون ریال
تاریخ دریافت اسناد : ده روز پس از درج آگهي نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک : ۱۰ روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : سایت اداری شهرداری بم امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک : بم بلوار شهید رجایی سایت اداری شهرداری بم
۰۳۴۴۲۵۱۱۷۷۹ داخلی ۱۱۸ تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
توضیحات : نوبت دوم
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن