سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پتروشیمی فجر

شماره آگهی ۰۸/۹۰
کد آریاتندر : ۹۰۰۴۱۱۱۰۸
انتشار : ۱۳۹۰/۰۴/۱۱
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : ارائه خدمات کارگری عملیات انبارهای پتروشیمی خود
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۱۶۰۰۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : ده روز پس از درج آگهي نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : بندر امام خمینی: منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی - سایت ۴ - مجتمع پتروشیمی فجر - امور حقوقی و پیمان ها کدپستی ۶۳۵۷۱۷۶۳۴۹
آدرس ارسال مدارک :
۰۶۵۲۲۶-۵۱۰۰۱-۷ داخلی ۳۱۳ ۰۶۵۲۲۶-۵۱۰۱۳
- http://www.fajrco.com
توضیحات : یک مرحله ای نوبت اول
منابع : ایران - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارائه خدمات کارگری عملیات انبارهای پتروشیمی خود پتروشیمی فجر
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )