سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه بانک ملی ایران

شماره آگهی ۱۷/۹۰
کد آریاتندر : ۹۰۰۴۱۱۷۴
انتشار : ۱۳۹۰/۰۴/۱۱
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : خرید دو دستگاه مولد اکسیژن با شرایط و مشخصات مورد نظر
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۸/۰۴/۱۳۹۰
تاریخ ارسال مدارک : ۲۷/۰۴/۱۳۹۰
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : تهران خ فردوسی روبروی سفارت آلمان محوطه ادارات کل مرکزی
آدرس ارسال مدارک :
- -
- http://
منابع : جمهوری اسلامی - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید دو دستگاه مولد اکسیژن با شرایط و مشخصات بانک ملی ایران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )