مناقصه امور مدیریتی و نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

شماره آگهی ۱۰/۹۰
کد آریاتندر : ۹۰۰۴۱۱۵۰
انتشار : ۱۳۹۰/۰۴/۱۱
برگزاری : استان اردبیل
 
شرح آگهی : مناقصه امور مدیریتی و نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکترونیکی مرکز آموزشی و درمانی دکتر فاطمی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳/۰۴/۱۳۹۰ لغایت ۱۸/۰۴/۱۳۹۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۹/۰۴/۱۳۹۰ لغایت ۳۰/۰۴/۱۳۹۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۳/۰۵/۱۳۹۰ ساعت ۹/۳۰
آدرس خرید اسناد : اردبیل خ شهید یسری اول شهرک کوثر ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل
آدرس ارسال مدارک :
۰۴۵۱-۲۲۳۲۵۲۰-۲۲۳۷۳۱۱ تلفن - فکس
- ایمیل www.arums.ac.ir وب سایت
توضیحات : تک مرحله ای نوبت اول
منابع : کیهان - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن