سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری ورامین

کد آریاتندر : ۹۰۰۴۱۱۴۹
انتشار : ۱۳۹۰/۰۴/۱۱
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : پروژه احداث فاز اول پارک بزرگ شهر با برآورد ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : امور قراردادهای شهرداری
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۹۱-۲۲۴۲۵۲۵-۷ داخلی۲۵۰ -
- http://www.varaminmunicipality.com
توضیحات : تجدید نوبت اول
منابع : کیهان - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه پروژه احداث فاز اول پارک بزرگ شهر  شهرداری ورامین
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )