سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه اداره کل راه و شهرسازی استان فارس

شماره آگهی ۲۰۰۹۷۳۱۲۱۰۰۰۰۶۱
کد آریاتندر : ۹۷۰۸۲۱۹۶۴۰۹۲۸
انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی بخشی از راه روستایی حسین آباد قبله به باغ گر شهرستان جهرم با برآورد ۵
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۸/۲۷
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۹/۰۸
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۹/۱۰
آدرس خرید اسناد : شیراز - بلوار مدرس - رو به روی توربین برق - اداره کل راه وهرسازی استان فارس - اداره پیمان و رسیدگی و قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : ضمانتنامه معتبر بانکی ، یا واریز وجه نقد به حساب شماره ۲۱۷۶۳۱۳۰۰۵۰۰۰ نزد بانک ملی به نام تمرکز وجوه سپرده اداره کل راه و شهرسازی استان فارس و ارائه اصل فیش واریزی کد ملی و شناسه ملی اداره کل ۱۴۰۰۲۸۲۷۱۵۰
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی بخشی از راه اداره کل راه و شهرسازی استان فارسمناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی بخشی از راه اداره کل راه و شهرسازی استان فارس
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن