سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه اداره کل راه و شهرسازی استان فارس

شماره آگهی ۲۰۰۹۷۳۱۲۱۰۰۰۰۶۲
کد آریاتندر : ۹۷۰۸۲۱۹۶۴۰۹۳۲
انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی راه روستایی خوراب ، ایل سالار (تل قم ) ، کورش آباد شهرستان فراشبند با برآورد ۷
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۸/۲۷
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۹/۰۸
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۹/۱۰
آدرس خرید اسناد : شیراز - بلوار مدرس - رو به روی توربین برق - اداره کل راه و شهرسازی استان فارس -اداره پیمان و رسیدگی و قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : ضمانتنامه معتبر بانکی ، یا واریز وجه نقد به حساب شماره ۲۱۷۶۳۱۳۰۰۵۰۰۰ نزد بانک ملی به نام تمرکز وجوه سپرده اداره کل راه و شهرسازی استان فارس و ارائه اصل فیش واریزی کد ملی و شناسه ملی اداره کل ۱۴۰۰۲۸۲۷۱۵۰
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی راه روستایی خوراب اداره کل راه و شهرسازی استان فارسمناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی راه روستایی خوراب اداره کل راه و شهرسازی استان فارس
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن