سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری کرج

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۸۲۱۳۵۹
انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
برگزاری : استان البرز
 
شرح آگهی : مناقصه خرید و تحویل اقلام گیاهی و ملزومات (ماسه ـ کود حیوانی و پوشال) جهت پروژه بلوار گلدشت با برآورد ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرایط : ارائه پروانه فعالیت از نظام صنفی کارهای کشاورزی ـ ارائه معرفینامه ممهور به مهر و امضای مدیرعامل و روزنامه آخرین اگهی تغییرات اعضای شرکت و کد اقتصادی الزامیست - روزنامه آخرین اگهی تغییرات اعضای شرکت ـ کد اقتصادی و گواهینامه صلاحیت ایمنی معتبر الزامیست
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال به حساب ۷۰۰۷۸۵۳۱۳۷۹۵ نزد بانک شهر شهرداری / سپرده شركت در مناقصه ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - ضمانتنامه بانکی معادل مبلغ فوق با ۹۰ روز اعتبار و قابل تمدید یا واریز فیش نقدی به حساب ۷۰۰۷۸۶۹۴۸۶۲۳ بانک شهر
تاریخ دریافت اسناد : از انتشار اگهی
تاریخ ارسال مدارک : پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ راس ساعت ۱۱
آدرس خرید اسناد : اداره امور قراردادها و پیمانها واقع در میدان توحید بلوار بلال شهرداری کرج طبقه ۷
آدرس ارسال مدارک : کرج میدان توحید بلوار بلال دبیرخانه شهرداری کرج
۰۲۶۳۵۸۹۲۴۴۳-۳۵۸۹۲۴۱۸ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.karaj.ir وب سایت
منابع : ابتکار - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید و تحویل اقلام گیاهی و ملزومات (ماسه ـ شهرداری کرجمناقصه خرید و تحویل اقلام گیاهی و ملزومات (ماسه ـ شهرداری کرج
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن