سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه نوسازی مدارس استان آذربایجان شرقی

( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۸۲۱۹۴
انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
برگزاری : استان آذربایجان شرقی
 
شرح آگهی : مناقصه ۲۰۰۹۷۴۲۱۷۰۰۰۰۳۶ - تکمیل مدرسه ۱۲ کلاسه ابوریحان بیرونی سراب - برآورد ۱۴.۶۷۱.۹۳۰.۷۱۴ ریال - تضمین ۷۳۳.۶۰۰.۰۰۰ ریال --- ۲۰۰۹۷۴۲۱۷۰۰۰۰۳۷ - احداث مدرسه ۶ کلاسه روستای ینگی کندی بناب - برآورد ۸.۴۷۷.۴۶۶.۳۵۹ ریال - تضمین ۴۲۳.۸۸۰.۰۰۰ ریال --- ۲۰۰۹۷۴۲۱۷۰۰۰۰۳۸ - تکمیل مدرسه ۶ کلاسه صدرای بناب - برآورد ۸.۹۱۶.۳۲۹.۰۱۴ ریال - تضمین ۴۴۵.۸۲۰.۰۰۰ ریال --- ۲۰۰۹۷۴۲۱۷۰۰۰۰۳۹ - احداث سالن ورزشی مدرسه کمال ناحیه ۴ تبریز - برآورد ۹.۹۳۲.۰۹۰.۶۱۶ ریال - تضمین ۴۹۶.۶۱۰.۰۰۰ ریال
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه در وجه شماره حساب ۲۱۷۳۰۶۰۴۱۲۰۰۸ سیبا نزد بانک ملی بنام تمرکز وجوه سپرده اداره کل نوسازی مدارس (واریزی فقط از بانک ملی) یا ضمانتنامه بانکی معتبر به سررسید ۳ ماه از تاریخ صدور
تاریخ دریافت اسناد : تا ساعت ۱۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۴
تاریخ ارسال مدارک : تا ساعت ۱۳.۳۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت ۱۰ صح ۱۳۹۷/۰۹/۰۶
آدرس خرید اسناد : سامانه ستاد
آدرس ارسال مدارک : سامانه ستاد
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت اول - دو مرحله ای
منابع : روزان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه 200974217000036 - تکمیل مدرسه 12 کلاسه ابوریحان بیرونی سراب نوسازی مدارس استان آذربایجان شرقیمناقصه 200974217000036 - تکمیل مدرسه 12 کلاسه ابوریحان بیرونی سراب نوسازی مدارس استان آذربایجان شرقی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن