سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه islamic republic of iran broadcasting

شماره آگهی ۱۴۱/۰۴-۹۷ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۸۲۱۲۸۵
انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه suppy ofsystem equipment HEVC HEAD END (Ground communications department general) according to the tender documents
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۱۲۲۱۶۶۳۱۳ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت اول - به عکس آگهی مراجعه شود
منابع : tehran times
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه suppy ofsystem equipment HEVC HEAD END (Ground communications department islamic republic of iran broadcastingمناقصه suppy ofsystem equipment HEVC HEAD END (Ground communications department islamic republic of iran broadcasting
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن