مناقصه واگذاری امور مربوط به چاپ و تکثیر خود دانشگاه علوم پزشکی کردستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی کردستان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۸۱۰۴۹۷
انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۰
برگزاری : استان کردستان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری امور مربوط به چاپ و تکثیر خود
تاریخ دریافت اسناد : لغایت ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد : استان کردستان، سنندج، بلوار پاسداران، پردیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان، معاونت غذا و دارو
آدرس ارسال مدارک : استان کردستان، سنندج، بلوار پاسداران، پردیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان، معاونت غذا و دارو
۰۸۷۳۳۶۶۶۶۴۶ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری امور مربوط به چاپ و تکثیر خود دانشگاه علوم پزشکی کردستانمناقصه واگذاری امور مربوط به چاپ و تکثیر خود دانشگاه علوم پزشکی کردستان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن