مناقصه برون سپاری پیمان خدمات عمومی و فضای سبز پخش فرآورده های نفتی ایران - منطقه چهارمحال و بختیاری
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پخش فرآورده های نفتی ایران - منطقه چهارمحال و بختیاری

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۸۲۶۳۶۷
انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۶
برگزاری : استان چهارمحال و بختیاری
 
شرح آگهی : مناقصه برون سپاری پیمان خدمات عمومی و فضای سبز با برآورد ۹,۶۵۳,۹۰۰,۰۶۳
شرایط : تائیدیه معتبر صلاحیت ایمنی و انجام کار از اداره کار و امور اجتماعی استان
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۴۸۲.۷۰۰.۰۰۰ ريال واریز نقدی به حساب جام بانک ملت به شماره ۹۲۰۰۰۷۶۱۲۲ یا ضمانت نامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : تا ۱۳۹۷/۰۹/۰۱
تاریخ ارسال مدارک : تا ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد : شهرکرد کیلومتر ۵ جاده شهرکرد - اصفهان واحد خدمات اداری شرکت ملی پخش منطقه چهار محال و بختیاری
آدرس ارسال مدارک : دبیر کمسیون مناقصات
۰۳۸۳۳۳۳۲۵۵۴ داخلی ۲۳۵-۱۴۲ تلفن - فکس
- ایمیل http:// www.chaharmahal.niopdc.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای
منابع : تفاهم - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه برون سپاری پیمان خدمات عمومی و فضای سبز  پخش فرآورده های نفتی ایران - منطقه چهارمحال و بختیاریمناقصه برون سپاری پیمان خدمات عمومی و فضای سبز  پخش فرآورده های نفتی ایران - منطقه چهارمحال و بختیاری
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن