مناقصه خرید و تحویل 22 عدد پات شل فلزی به آلومینیوم ایران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آلومینیوم ایران

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۸۲۶۳۴۲
انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۶
برگزاری : استان مرکزی
 
شرح آگهی : مناقصه خرید و تحویل ۲۲ عدد پات شل فلزی به همراه متعلقات
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰.۰۰۰ ریال واریز نقدی به حساب جاری ۱۲۰۰/۹۶ این شرکت نزد بانک سپه شعبه آلومینیوم کد ۸۸۰ / سپرده شركت در مناقصه ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانت نامه بانکی یا چک بین بانکی - LC داخلی - مطالبات (با اخذ تاییدیه امور مالی کارفرما) ترهین - چک معمولی و سفته (متناسب با اعتبار متقاضی)
تاریخ دریافت اسناد : از ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ لغایت ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ بمدت ۱۰ روز
تاریخ ارسال مدارک : از ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ لغایت ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ بمدت ۹ روز
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : اراک بلوار منابع طبیعی - شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) - امور قراردادهای تدارکات --- یا نشانی سایت
آدرس ارسال مدارک : امور قراردهای شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو)
۰۸۶۳۲۱۶۲۳۰۸-۹ تلفن - فکس
- ایمیل WWW.IRALCO.IR وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : ابتکار - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید و تحویل 22 عدد پات شل فلزی به آلومینیوم ایرانمناقصه خرید و تحویل 22 عدد پات شل فلزی به آلومینیوم ایران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن