سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۸۲۶۲۵۱
انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۶
برگزاری : استان ایلام
 
شرح آگهی : مناقصه چیلر هوا خنک یکپارچه ۱۱۰ تن نامی با کمپرسور اسکرو ۷۳ تن واقعی - ۲ دستگاه ـ برآورد ۴.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۹.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- هواساز با ظرفیت هوادهی ۷۸۷۵ AHU-۱ CFM ۱ دستگاه - برآورد ۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰ریال ـ تضمین ۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰ریال --- هواساز با ظرفیت هوادهی ۷۷۲۵ AHU-۲ CFM ۱ دستگاه - برآورد ۲۹۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال ـ تضمین ۲۹۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- هواساز با ظرفیت هوادهی ۶۷۷۵ AHU-۳ CFM ۱ دستگاه - برآورد ۲۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال ـ تضمین ۲۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- هواساز با ظرفیت هوادهی ۱۴۰۰ AHU-۴ CFM ۱ دستگاه - برآورد ۶۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال ـ تضمین ۶۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- هواساز با ظرفیت هوادهی ۱۷۰۰ AHU-۵ CFM ۱ دستگاه - برآورد ۸۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال ـ تضمین ۸۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۵۱۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : از تاریخ نشر آگهی به مدت ده روز
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : ایلام ـ میدان کشوری ـ بلوار آزادی ـ ستاد دانشگاه علوم پزشکی ـ اداره ساختمان امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک : اداره حراست دانشگاه
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : ابتکار - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه چیلر هوا خنک یکپارچه 110 تن نامی با کمپرسور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلاممناقصه چیلر هوا خنک یکپارچه 110 تن نامی با کمپرسور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن