سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پتروشیمی کارون

شماره آگهی MN-۱۵/۶۹۹ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۸۲۶۳۵۶
انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۶
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه پروژه تعمیرات ساختمان HSE و درمانگاه شرکت پتروشیمی کارون
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : از ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ تا ۱۳۹۷/۰۹/۰۲
تاریخ ارسال مدارک : تا پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۹/۱۲
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : از طریق سایت
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل www.krnpc.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول - یک مرحله ای
منابع : عصر اقتصاد
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه پروژه تعمیرات ساختمان HSE و درمانگاه شرکت پتروشیمی کارون پتروشیمی کارونمناقصه پروژه تعمیرات ساختمان HSE و درمانگاه شرکت پتروشیمی کارون پتروشیمی کارون
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن