سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب شهرها و شهرکهای غرب تهران

شماره آگهی ۲۷/۹۷ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۸۲۶۲۶۸
انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۶
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی عملیات برون سپاری فعالیتهای بهره برداری (نگهداری و تعمیرات ، تامین آب ، رفع حوادث شبکه ، خطوط انتقال و انشعابات آب و انجام فعالیتهای سرمایه ای) در منطقه شهریار
شرایط : رتبه ۵ رسته آب --- معرفی نامه مشتر بر شماره اقتصادی - شماره ثبت - کد پستی ۱۰ رقمی - شماره نمار - فیش واریزی مبلغ ۱.۵۰۰.۰۰۰ ريال به حساب شماره ۱-۶۰۰۰۰۰۰۰-۴-۱۱۷ بانک سینا
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱.۵۰۰.۰۰۰ ريال به حساب شماره ۱-۶۰۰۰۰۰۰۰-۴-۱۱۷ بانک سینا / سپرده شركت در مناقصه ۱.۷۴۹.۰۰۰.۰۰۰ ريال واریز به حساب شماره ۱-۶۰۰۰۰۰۰۰-۴-۱۱۷ بانک سینا یا مضانت نامه بانکی یا ضمانت نامه های صادره از موسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز یا گواهی صادره از امور مالی آبفای شهرها و شهرکهای غرب تهران مبنی بر کسر از مطالبات قطعی شده یا چک تضمین شده بانکی
تاریخ دریافت اسناد : تا ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
تاریخ ارسال مدارک : تا ساعت ۱۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ساعت ۹/۳۰ صبح
آدرس خرید اسناد : کیلومتر ۷ جاده مخصوص کرج - تهرانسر مرکزی بلوار اصلی خیابان شهید علیرضا راسخ مهر (یکم غربی) ساختمان شماره ۱ ستاد
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه مرکزی شرکت
- تلفن - فکس
- ایمیل http:// tender.nww.co.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای - نوبت اول
منابع : تجارت
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی عملیات برون سپاری فعالیتهای بهره برداری (نگهداری آب و فاضلاب شهرها و شهرکهای غرب تهرانمناقصه ارزیابی کیفی عملیات برون سپاری فعالیتهای بهره برداری (نگهداری آب و فاضلاب شهرها و شهرکهای غرب تهران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن