سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه واگذاری خرید، نصب، راه اندازی یک

کد آریاتندر : ۹۷۰۹۰۶۴۹
انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۶
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری خرید، نصب، راه اندازی یک
تاریخ دریافت اسناد : ۷ روز از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ تا ساعت ۱۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۱
توضیحات : تجدید - یک مرحله ای - نوبت اول
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری خرید، نصب، راه اندازی یک دستگاه آسانسور موردنیاز مناقصه واگذاری خرید، نصب، راه اندازی یک دستگاه آسانسور موردنیاز
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن