سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مدیریت تولید برق نکا

شماره آگهی ۳-۱۱/۹۷ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۹۰۶۸۵
انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۶
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه تعویض کامل باندل های SH۴-RH۱a&RH۱b و نیپل های خروجی هدر Eco۱ واحد ۴ بخار نیروگاه شهید سلیمی
شرایط : معرفی نامه کتبی و فیش واریز به مبلغ ۳۰۰.۰۰۰ ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰.۰۰۰ ريال به حساب سیبا شماره ۰۱۰۵۶۹۲۷۱۶۰۰۸ بانک ملی / سپرده شركت در مناقصه ۸۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال واریز و جه به حساب سیبا ۰۱۰۵۶۹۲۷۱۶۰۰۸ بانک ملی یا چک تضمین شده بانکی یا ضمانت نامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم به مدت ۷ روز
تاریخ ارسال مدارک : تا ساعت ۱۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۹ صبح
آدرس خرید اسناد : مراجعه به سایت
آدرس ارسال مدارک : نکا کیلومتر ۲۵ جاده زاغمرز نیروگاهی شهید سلیمی نکا
۰۱۱۳۴۶۲۲۴۶۵-۰۹۱۱۳۵۳۹۵۶۸ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.nekapowerplant.ir وب سایت
توضیحات : تجدید - نوبت دوم
منابع : تجارت
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه تعویض کامل باندل های SH4-RH1a&RH1b و نیپل های خروجی مدیریت تولید برق نکامناقصه تعویض کامل باندل های SH4-RH1a&RH1b و نیپل های خروجی مدیریت تولید برق نکا
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن