سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام اداره کل آموزش و پرورش استان قم

شماره آگهی ۱۱۹۷۳۹۹۳۰۰۰۰۷۹
کد آریاتندر : ۹۷۰۹۰۶۱۱۹۷۳۹۹۳۰۰۰۰۷۹
انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۶
برگزاری : استان قم
 
شرح آگهی : استعلام ایران کد مشابه می باشد/ لطفاً اجناس خواسته شده را به مبلغ کل فاکتور قیمت دار کرده و فاکتور را پیوست نمائید.
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷-۰۹-۰۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
آدرس خرید اسناد : بلوارامین کوی شماره ۲ اداره کل آموزش و پرورش استان قم
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۵-۳۲۹۳۶۷۸۰ تلفن ۰۲۵-۳۲۹۳۷۵۵۰ فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام ایران کد مشابه می باشد/ لطفاً اجناس خواسته شده اداره کل آموزش و پرورش استان قماستعلام ایران کد مشابه می باشد/ لطفاً اجناس خواسته شده اداره کل آموزش و پرورش استان قم
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن