مناقصه تهیه ، حمل ، تخلیه و نصب چمن مصنوعی توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور

شماره آگهی ۲۰۰۹۷۱۰۹۱۰۰۰۰۶۱
کد آریاتندر : ۹۷۰۹۰۷۵۸۳۲
انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۷
برگزاری : استان زنجان
 
شرح آگهی : مناقصه تهیه ، حمل ، تخلیه و نصب چمن مصنوعی زمین فوتبال ابهر با برآورد ۱۱,۶۹۹,۴۵۹,۷۷۲
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۵۸۵.۰۰۰.۰۰۰ ريال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷-۰۹-۱۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷-۰۹-۲۸
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷-۱۰-۰۲
آدرس خرید اسناد : كليه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايی پاكتها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۷-۱۲-۲۸ ----
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه تهیه ، حمل ، تخلیه و نصب چمن مصنوعی توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشورمناقصه تهیه ، حمل ، تخلیه و نصب چمن مصنوعی توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن