سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه امور نگهداری فضای سبز و زمین چمن

کد آریاتندر : ۹۷۰۹۱۰۲۵
انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۰
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه امور نگهداری فضای سبز و زمین چمن
شرایط : فیش بانکی به مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ ریال ـ گواهی کد اقتصادی ـ اساسنامه شرکت ـ گواهی ارزش افزوده
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ الی ۱۳۹۷/۰۹/۱۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ تا پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۱
توضیحات : نوبت اول
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه امور نگهداری فضای سبز و زمین چمن طبیعی شماره مناقصه امور نگهداری فضای سبز و زمین چمن طبیعی شماره
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن