مناقصه امور نگهداری فضای سبز و زمین چمن طبیعی شماره فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۹۱۰۲۵
انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۰
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه امور نگهداری فضای سبز و زمین چمن طبیعی شماره یک مرکز ملی فوتبال ایران : امور آماده سازی، ایجاد و نگهدار فضای سبز مرکز ملی فوتبال ایران و زمین چمن طبیعی شماره یک
شرایط : فیش بانکی به مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ ریال ـ گواهی کد اقتصادی ـ اساسنامه شرکت ـ گواهی ارزش افزوده
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال به حساب ۲۰۹۲۵۸۶۸ بانک تجارت شعبه سپهبد قرنی تهران به نام فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران / سپرده شركت در مناقصه ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی و یا واریز به شماره حساب ۲۰۹۲۵۸۶۸ بانک تجارت شعبه سپهبد قرنی به نام فدراسیون فوتبال جمهوری الامی ایران کد اقتصادی فدراسیون فوتبال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ الی ۱۳۹۷/۰۹/۱۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ تا پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۱
آدرس خرید اسناد : تهران کیلومتر ۵ اتوبان تهران کرج ـ بالاتر از ورودی غربی مجموعه ورزشی آزادی ـ مرکز ملی فوتبال ایران ـ ساختمان اداری دفتر عونت مرکز ملی فوتبال
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۱۸۸۲۱۳۳۰۷-۰۲۱۸۸۲۱۳۳۰۶ تلفن ۰۲۱۸۸۲۱۳۳۰۲ فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه امور نگهداری فضای سبز و زمین چمن طبیعی شماره فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایرانمناقصه امور نگهداری فضای سبز و زمین چمن طبیعی شماره فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن