مناقصه خرید تجهیزات گرمایشی شامل: پکیج گرمایشی زمینی با حداقل ظرفیت نوسازی مدارس استان کرمانشاه
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه نوسازی مدارس استان کرمانشاه

( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۹۱۰۹۸
انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۰
برگزاری : استان کرمانشاه
 
شرح آگهی : مناقصه خرید تجهیزات گرمایشی شامل: پکیج گرمایشی زمینی با حداقل ظرفیت حرارتی ۴۳۰۰۰ کیلوکالری در ساعت تعداد ۲۰ دستگاه با برآورد ۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- پکیج دیواری با ظرفیت ۲۸ کیولوات تعداد ۱۵ دستگاه با برآورد ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- پکیج دیواری با ظرفیت ۲۴ کیولوات تعداد ۲۰ دستگاه با برآورد ۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- مشعل دوگانه سوز با حداقل ظرفیت ۳۸۰۰۰ کیلوکالری در ساعت به تعداد ۱۰ دستگاه با برآورد ۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۲۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال --- بخاری نفت سوز کاربراتوری با حداقل ظرفیت ۷۰۰۰ کیلو کالری در ساعت به تعداد ۱۲۰ دستگاه با برآورد ۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۳۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- بخاری گازسوز هرمتیک به تعداد ۷۰ دستگاه با برآورد ۱.۸۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۹۴.۵۰۰.۰۰۰ ریال با برآورد ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرایط : معرفی نامه کتبی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه معتبر بانکی و یا واریز به حساب سیبا شماره ۲۱۷۳۰۶۳۷۵۲۰۰۱ بانک ملی شعبه کرمانشاه قابل واریز در کلیه شعبه بانک ملی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ تا ساعت ۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ تا ساعت ۱۴/۴۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۸/۳۰
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
آدرس ارسال مدارک : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت - دبیرخانه
۰۸۳-۳۸۲۱۰۶۳۶-۹ تلفن ۰۸۳-۳۸۲۴۳۵۳۷ فکس
- ایمیل http://www.dres.ir/kermanshah وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای - نوبت دوم - فراخوان دوم
منابع : رویش ملت
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید تجهیزات گرمایشی شامل:
پکیج گرمایشی زمینی با حداقل ظرفیت نوسازی مدارس استان کرمانشاهمناقصه خرید تجهیزات گرمایشی شامل:
پکیج گرمایشی زمینی با حداقل ظرفیت نوسازی مدارس استان کرمانشاه
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن