سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه معاینه فنی

کد آریاتندر : ۹۷۰۹۱۰۲۷۸
انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۰
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه معاینه فنی
تاریخ دریافت اسناد : تا پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه فراخوان عمومی طرح معاینه فنی آسمانی آبی تهران به مناقصه فراخوان عمومی طرح معاینه فنی آسمانی آبی تهران به
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن