سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه جابجایی کارکنان و حمل بار بوسیله خوروهای سواری و وانت

کد آریاتندر : ۹۷۰۹۱۱۱
انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه جابجایی کارکنان و حمل بار بوسیله خوروهای سواری و وانت با برآورد ۳۶,۰۳۷,۷۶۷,۸۷۲
شرایط : صلاحیت اداره کار و امور اجتماعی معتبر -- صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی معتبر ---
تاریخ دریافت اسناد : حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از تاریخ انتشار آخرین آگهی روزنامه
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه جابجایی کارکنان و حمل بار بوسیله خوروهای سواری و مناقصه جابجایی کارکنان و حمل بار بوسیله خوروهای سواری و
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن