سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام بیمه تکمیلی کارکنان و بازنشستگان ایثارگران و افراد تحت تکفل استانداری زنجان

کد آریاتندر : ۹۷۰۹۱۱۱۱۹۷۴۰۳۷۰۰۰۰۲۶
انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
برگزاری : استان زنجان
 
شرح آگهی : استعلام بیمه تکمیلی کارکنان و بازنشستگان ایثارگران و افراد تحت تکفل استانداری زنجان
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷-۰۹-۱۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام بیمه تکمیلی کارکنان و بازنشستگان ایثارگران و افراد تحت استعلام بیمه تکمیلی کارکنان و بازنشستگان ایثارگران و افراد تحت
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن