سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام پیگیری و اخذ اسناد ثبتی در سطح شهرکها و نواحی صنتعتی (شهرستان زرندیه)

کد آریاتندر : ۹۷۰۹۱۲۱۱۹۷۱۰۷۲۰۰۰۱۱۷
انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۲
برگزاری : استان مرکزی
 
شرح آگهی : استعلام پیگیری و اخذ اسناد ثبتی در سطح شهرکها و نواحی صنتعتی (شهرستان زرندیه)
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷-۰۹-۱۸
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام  پیگیری و اخذ اسناد ثبتی در سطح شهرکها استعلام  پیگیری و اخذ اسناد ثبتی در سطح شهرکها
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن