سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام پایه والیبال تلسکوپی سالن های ورزشی ۹۷- ایران کد صرفا جهت قیمت گذاری میباشد.تامین کننده حتما براساس شرایط و مشخصات پیوست قیمت گذاری نماید.

کد آریاتندر : ۹۷۰۹۱۳۱۱۹۷۳۷۳۶۰۰۰۱۱۹
انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۳
برگزاری : استان قم
 
شرح آگهی : استعلام پایه والیبال تلسکوپی سالن های ورزشی ۹۷- ایران کد صرفا جهت قیمت گذاری میباشد.تامین کننده حتما براساس شرایط و مشخصات پیوست قیمت گذاری نماید.
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷-۰۹-۱۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام پایه والیبال تلسکوپی سالن های ورزشی 97- ایران کد استعلام پایه والیبال تلسکوپی سالن های ورزشی 97- ایران کد
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن