سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام برگزاری دوره های آموزشی تخصصی برای واحدهای صنعتی

کد آریاتندر : ۹۷۰۹۱۳۱۱۹۷۱۲۹۷۰۰۰۱۲۶
انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۳
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : استعلام برگزاری دوره های آموزشی تخصصی برای واحدهای صنعتی
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷-۰۹-۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام برگزاری دوره های آموزشی تخصصی برای واحدهای صنعتی استعلام برگزاری دوره های آموزشی تخصصی برای واحدهای صنعتی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن