سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام اجرای عملیات آموزشی و بازدیدهای ترویجی ویژه مجریان و بهره برداران شهرستان سبزوار

کد آریاتندر : ۹۷۰۹۱۳۱۱۹۷۴۶۴۹۰۰۰۰۴۷
انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۳
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : استعلام اجرای عملیات آموزشی و بازدیدهای ترویجی ویژه مجریان و بهره برداران شهرستان سبزوار
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷-۰۹-۱۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام اجرای عملیات آموزشی و بازدیدهای ترویجی ویژه مجریان و استعلام اجرای عملیات آموزشی و بازدیدهای ترویجی ویژه مجریان و
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن