سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام بیمه ها ی مسئولیت فنی بیمارستان و بیمه مسئولیت مدنی کارفرما و بیمه آتش سوزی و...

کد آریاتندر : ۹۷۰۹۱۴۱۱۹۷۳۰۳۲۰۰۰۰۰۸
انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۴
برگزاری : استان آذربایجان شرقی
 
شرح آگهی : استعلام بیمه ها ی مسئولیت فنی بیمارستان و بیمه مسئولیت مدنی کارفرما و بیمه آتش سوزی و...
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷-۰۹-۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام بیمه ها ی مسئولیت فنی بیمارستان و  بیمه استعلام بیمه ها ی مسئولیت فنی بیمارستان و  بیمه
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن