سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام تعمیر سیستم انتقال قدرت بنز ده تن به شماره اختصاصی ۴۵۳۶-۱-۵

کد آریاتندر : ۹۷۰۹۱۴۱۱۹۷۳۰۱۶۴۰۰۰۱۵
انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۴
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : استعلام تعمیر سیستم انتقال قدرت بنز ده تن به شماره اختصاصی ۴۵۳۶-۱-۵
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷-۰۹-۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام تعمیر سیستم انتقال قدرت بنز ده تن به شماره استعلام تعمیر سیستم انتقال قدرت بنز ده تن به شماره
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن