سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه واگذاری خرید متریال گرم،

کد آریاتندر : ۹۷۰۹۱۴۲۴۲
انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۴
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری خرید متریال گرم،
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ الی ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ پایان وقت اداری
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ تا پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات : پاکت الف و ب ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ ساعت ۱۰ و پاکت ج ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ راس ساعت ۱۰
توضیحات : دو مرحله ای - نوبت اول - تجدید
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری خرید متریال گرم، سرد، کیت اسپلایس و نوار مناقصه واگذاری خرید متریال گرم، سرد، کیت اسپلایس و نوار
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن