مناقصه انجام خدمات بیمه جامع مسئولیت شهرداری اهواز و مناطق شهرداری اهواز
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری اهواز

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۹۱۴۵۴
انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۴
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه انجام خدمات بیمه جامع مسئولیت شهرداری اهواز و مناطق هشتگانه و سازمانهای وابسته به آن با مبلغ اولیه ۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال--- انجام خدمات بیمه عمر و حادثه و بیمه تکمیلی درمان شهرداری اهواز و مناطق هشتگانه و سازمانهای وابسته به آن با مبلغ ۶۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۳.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
شرایط : معرفی نامه و فیش واریزی به مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب شماره ۰۱۰۵۰۵۲۱۶۶۰۰۹ بانک ملی ایران به نام شهرداری اهواز به اداره قراردادها به صورت جداگانه / سپرده شركت در مناقصه واریز مبلغ فوق به حساب سیبا ۰۲۰۳۹۹۴۳۹۸۰۰۹ شهرداری اهواز نزد بانک ملی به نام شهرداری اهواز و یا ضمانتنامه بانکی به نام شهرداری اهواز و به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد با قابلیت تمدید یک دوره سه ماهه و یا چک تضمین شده بانکی به نام شهرداری اهواز
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۵/۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱۴/۳۰
آدرس خرید اسناد : اهواز - خیابان انقلاب جنب پزشکی قانونی - ساختمان شماره سه شهرداری
آدرس ارسال مدارک : اهواز - خیابان انقلاب - جنب پزشکی قانونی - ساختمان شماره سه شهرداری - دبیرخانه محرمانه حراست مستقر
۰۶۱۳۳۷۹۹۱۶۰-۳۳۷۷۴۰۶۲ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت چهارم
منابع : روزان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه انجام خدمات بیمه جامع مسئولیت شهرداری اهواز و مناطق شهرداری اهوازمناقصه انجام خدمات بیمه جامع مسئولیت شهرداری اهواز و مناطق شهرداری اهواز
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن