سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه انجام خدمات بیمه جامع مسئولیت شهرداری

کد آریاتندر : ۹۷۰۹۱۴۵۴
انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۴
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه انجام خدمات بیمه جامع مسئولیت شهرداری
شرایط : معرفی نامه و فیش واریزی به مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۵/۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱۴/۳۰
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت چهارم
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه انجام خدمات بیمه جامع مسئولیت شهرداری اهواز و مناطق مناقصه انجام خدمات بیمه جامع مسئولیت شهرداری اهواز و مناطق
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن