سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه تهیه و تامین برگه های حقوقی

کد آریاتندر : ۹۷۰۹۱۴۲۶۱
انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۴
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه تهیه و تامین برگه های حقوقی
تاریخ دریافت اسناد : یک هفته از تاریخ درج این آگهی از ساعت ۹ لغایت ۱۶
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه انتخاب مجری : تهیه و تامین برگه های حقوقی مناقصه انتخاب مجری : تهیه و تامین برگه های حقوقی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن