سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام برگزاری هفت دوره آموزشی تخصصی برای واحدهای صنعتی

کد آریاتندر : ۹۷۰۹۱۴۱۱۹۷۱۲۹۷۰۰۰۱۲۷
انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۴
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : استعلام برگزاری هفت دوره آموزشی تخصصی برای واحدهای صنعتی
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷-۰۹-۱۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام برگزاری هفت دوره آموزشی  تخصصی برای واحدهای صنعتی استعلام برگزاری هفت دوره آموزشی  تخصصی برای واحدهای صنعتی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن