سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه واگذاری امور پشتیبانی در خصوص جلوگیری و کنترل و تخلفات شهری

کد آریاتندر : ۹۷۰۹۱۴۹۱۹
انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۴
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری امور پشتیبانی در خصوص جلوگیری و کنترل و تخلفات شهری
شرایط : گواهینامه صلاحیت از اداره کل کار و امور اجتماعیی -- گواهینامه ایمنی کار
تاریخ دریافت اسناد : لغایت ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
تاریخ ارسال مدارک : تا آخر وقت اداری ۱۳۹۷/۰۹/۲۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۹ صبح
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری امور پشتیبانی در خصوص جلوگیری و کنترل و مناقصه واگذاری امور پشتیبانی در خصوص جلوگیری و کنترل و
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن