سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای برج نور زمین چمن زحمتکشان جیرفت

کد آریاتندر : ۹۷۰۹۱۵۹۶۴۳۳۹۲
انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۵
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای برج نور زمین چمن زحمتکشان جیرفت با برآورد ۲
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۹/۱۷
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۹/۲۸
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۹/۲۹
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه برج نور زمین چمن زحمتکشان جیرفت مناقصه برج نور زمین چمن زحمتکشان جیرفت
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن