مناقصه نظافت، رفت و روب و جمع آوری زباله منطقه شهرداری ساوه
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری ساوه

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۹۱۵۲۰۸
انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۵
برگزاری : استان مرکزی
 
شرح آگهی : مناقصه نظافت، رفت و روب و جمع آوری زباله منطقه ۲ ناحیه ۴ خود با برآورد ماهینانه ۲.۲۸۲.۹۱۷.۷۴۱ ریال با برآورد ۲,۲۸۲,۹۱۷,۷۴۱
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱.۳۶۹.۷۵۰.۶۴۵ ريال به حساب شماره ۰۱۱۱۷۱۱۲۸۹۰۰۱ بانک ملی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ تا ۱۳۹۷/۰۹/۲۸
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۹/۲۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد : دبیرخانه شهرداری
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه شهرداری
۰۸۶۴۲۲۲۲۸۲۰ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت دوم
منابع : کار و کارگر - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه نظافت، رفت و روب و جمع آوری زباله منطقه شهرداری ساوهمناقصه نظافت، رفت و روب و جمع آوری زباله منطقه شهرداری ساوه
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن