سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راهبری، نگهداری و تعمیر تجهیزات مقابله و پاکسازی آلودگی ...

کد آریاتندر : ۹۷۰۹۱۵۷۲
انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۵
برگزاری : استان سیستان و بلوچستان
 
شرح آگهی : مناقصه راهبری، نگهداری و تعمیر تجهیزات مقابله و پاکسازی آلودگی ...
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ لغایت ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ لغایت ۱۳۹۷/۱۰/۰۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ساعت ۹ صبح
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه راهبری، نگهداری و تعمیر تجهیزات مقابله و پاکسازی آلودگی مناقصه راهبری، نگهداری و تعمیر تجهیزات مقابله و پاکسازی آلودگی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن