سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهرستان نیشابور

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۹۱۵۱۴۳
انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۵
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری خرید، نصب و راه اندازی دو دستگاه آسانسور برای توسعه اورژانس بیمارستان حکیم
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ نشر آگهی
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ تا پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
آدرس خرید اسناد : سایت دانشکده - دفتر حقوقی ستاد دانشکده واقع در حاشیه میدان معلم ستاد مرکزی دانشکده
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل www.mums.ac.ir وب سایت
منابع : خراسان - مشهد
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری خرید، نصب و راه اندازی دو دستگاه آسانسور دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهرستان نیشابورمناقصه واگذاری خرید، نصب و راه اندازی دو دستگاه آسانسور دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهرستان نیشابور
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن