سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه واگذاری حفاظت فیزیکی از اراضی – اماکن

کد آریاتندر : ۹۷۰۹۱۵۱۱۶
انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۵
برگزاری : استان مرکزی
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری حفاظت فیزیکی از اراضی – اماکن
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ساعت ۱۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ساعت ۱۰
توضیحات : یک مرحله ای
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری حفاظت فیزیکی از اراضی – اماکن ، تاسیسات مناقصه واگذاری حفاظت فیزیکی از اراضی – اماکن ، تاسیسات
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن