سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه صنعتی کرمانشاه

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۹۱۵۸۴
انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۵
برگزاری : استان کرمانشاه
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی اجرای عملیات سفت کاری، نازک کاری، تاسیسات مکانیکی و الکتریکی سوله شماره یک خود را به مساحت حدود ۱۲۶۰ متر مربع با برآورد ۱۶,۱۵۷,۵۶۲,۳۲۳
شرایط : رتبه ۵ ابنیه ـ گواهی امضای الکترونیکی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۸۰۷.۸۷۸.۱۱۶ ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ لغایت ساعت ۱۵ روز ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ تا ساعت ۱۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : ستاد ایران ـ کرمانشاه ـ بزرگراه امام خمینی ره دانشگاهصنعتی ـ سازمان مرکزی ط دوم دفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه
آدرس ارسال مدارک : ستاد ایران
۰۹۱۸۹۲۵۴۴۶۵-۰۲۱۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱۴۱۹۳۴ -۰۸۳۳۸۳۰۵۰۰۰-۵ داخلی ۱۰۴۰ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت دوم ـ یک مرحله ای
منابع : کسب و کار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی اجرای عملیات سفت کاری، نازک کاری، تاسیسات دانشگاه صنعتی کرمانشاهمناقصه ارزیابی کیفی اجرای عملیات سفت کاری، نازک کاری، تاسیسات دانشگاه صنعتی کرمانشاه
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن