سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری بابل

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۹۱۵۲۴۱
انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۵
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه روکش آسفالت دستی سطح شهر با برآورد ۱۳,۵۵۳,۸۸۴,۵۶۶
شرایط : صلاحیت راه
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۶۷۷.۶۹۴.۲۲۸ ريال به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز به حساب ۰۱۰۵۷۰۷۰۳۹۰۰۷ بانک ملی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱۴
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه شهرداری
۰۱۱۳۲۲۲۳۴۰۱-۳۲۲۲۱۴۲۳ تلفن - فکس
- ایمیل www.babolcity.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول چاپ دوم
منابع : عصر ایرانیان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه روکش آسفالت دستی سطح شهر شهرداری بابلمناقصه روکش آسفالت دستی سطح شهر شهرداری بابل
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن