مناقصه خرید تجهیزات پارکی و ترافیک : خرید، نصب و شهرداری زنجان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری زنجان

شماره آگهی ۴۷-۹۷ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۹۱۵۷۰
انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۵
برگزاری : استان زنجان
 
شرح آگهی : مناقصه خرید تجهیزات پارکی و ترافیک : خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات دوربین های نظارت تصویری ـ برآورد ۲.۴۲۵.۴۱۰.۰۰۰ ریال ـ تضمین ۱۲۱.۳۰۰.۰۰۰ ریال --- خرید مبلمان و تاسیسات روشنایی پارک بانوان غرب ـ برآورد ۷.۳۸۶.۰۸۴۰.۰۰۰ ریال ـ تضمین ۳۶۹.۳۴۲.۰۰۰ ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۳۱۰۰۰۰۲۴۴۸۰۰۶ بنام شهرداری زنجان بانک ملی شعبه میدان آزادی / سپرده شركت در مناقصه به حساب ۵-۲۲۲۲۱۱۱۱-۴۳-۲۲۱۰ بانک انصار شعبه انقلاب در وجه شهرداری زنجان
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ لغایت پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۹/۲۷
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱۵
آدرس خرید اسناد : خیابان خرمشهر ـ بلوار آزادی اداره قراردادها
آدرس ارسال مدارک : زنجان خیابان خرمشهر ـ بلوار آزادی ـ شهرداری مرکز دبیرخانه مرکزی
۰۲۴۳۳۴۲۲۰۳۶ تلفن - فکس
- ایمیل www.zanjan.ir وب سایت
توضیحات : جهت اطلاع از ساعت بازگشایی به عکس آگهی مراجعه شود
منابع : رسالت - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید تجهیزات پارکی و ترافیک : خرید، نصب و شهرداری زنجانمناقصه خرید تجهیزات پارکی و ترافیک : خرید، نصب و شهرداری زنجان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن