مناقصه واگذاری انجام بیمه تکمیلی ایثارگران این دانشگاه با شرایط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۹۱۵۶۹۵
انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۵
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری انجام بیمه تکمیلی ایثارگران این دانشگاه با شرایط ۱۰۹ نفر بیمه شده اصلی - ۲۹۰ نفر افراد تحت تکفل جمعا ۳۹۹ نفر
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی و یا واریز به شماره حساب ۰۱۰۵۸۰۹۹۰۹۰۰۸ بانک ملی حساب سیبا
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ تا آخر وقت اداری ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ به مدت ۱۰ روز
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ تا آخر وقت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : سایت
آدرس ارسال مدارک : جهرم - انتهای بولوار استاد مطهری - دانشگاه علوم پزشکی طبقه همکف دبیرخانه مرکزی
۰۷۱۵۴۴۴۶۰۰۰ تلفن - فکس
- ایمیل WWW.JUMS.AC.IR وب سایت
منابع : نشریات استان فارس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری انجام بیمه تکمیلی ایثارگران این دانشگاه با شرایط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرممناقصه واگذاری انجام بیمه تکمیلی ایثارگران این دانشگاه با شرایط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن