سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام تامین نیروی انسانی بر اساس مزد ساعتی طبق زمانبندی اعلامی از سوی کارفرما جهت انجام خدمات طبق شرایط و نمونه قرارداد(فایل) پیوست

کد آریاتندر : ۹۷۰۹۱۵۱۱۹۷۱۱۲۴۰۰۰۰۴۲
انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۵
برگزاری : استان قم
 
شرح آگهی : استعلام تامین نیروی انسانی بر اساس مزد ساعتی طبق زمانبندی اعلامی از سوی کارفرما جهت انجام خدمات طبق شرایط و نمونه قرارداد(فایل) پیوست
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷-۰۹-۲۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام تامین نیروی انسانی بر اساس مزد ساعتی طبق زمانبندی استعلام تامین نیروی انسانی بر اساس مزد ساعتی طبق زمانبندی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن