سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه واگذاری خاک برداری و خاکریزی نباتی ...

کد آریاتندر : ۹۷۰۹۱۵۵۳۵
انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۵
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری خاک برداری و خاکریزی نباتی ... با برآورد ۱,۸۶۰,۱۲۷,۶۲۹
شرایط : رتبه ۵ رشته راه و راه آهن و باند و فرودگاه --- گواهینامه HSE ---
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : تا پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۹/۲۸
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ساعت ۱۵/۴۵
توضیحات : نوبت اول
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری خاک برداری و خاکریزی نباتی در سطح منطقه مناقصه واگذاری خاک برداری و خاکریزی نباتی در سطح منطقه
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن