سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه انجام امور خدماتی و نظافتی

کد آریاتندر : ۹۷۰۹۱۵۱۸۳۴
انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۵
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه انجام امور خدماتی و نظافتی
تاریخ دریافت اسناد : تا ساعت ۱۴/۲۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۷
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۹/۲۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱۱ صبح
توضیحات : نوبت اول
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه انجام امور خدماتی و نظافتی شرکت پشتیبانی امور دام مناقصه انجام امور خدماتی و نظافتی شرکت پشتیبانی امور دام
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن