مناقصه خرید برج های مشبک و مقره های اتکائی خط برق منطقه ای مازندران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه برق منطقه ای مازندران

شماره آگهی ۱۵-۱/۹۷ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۹۱۵۵۱۱
انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۵
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه خرید برج های مشبک و مقره های اتکائی خط چهارمداره ۲۳۰ و ۶۳ کیلوولت تغذیه کننده ایستگاه ۲۳۰ کیلوولت محمودآباد
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۳.۹۲۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال ساری بانک ملی ایران شعبه ۲۴ ساری جاری ۹۵۱۹۷
تاریخ دریافت اسناد : تا ۱۳۹۷/۰۹/۲۰
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۱۰/۰۴
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید برج های مشبک و مقره های اتکائی خط برق منطقه ای مازندرانمناقصه خرید برج های مشبک و مقره های اتکائی خط برق منطقه ای مازندران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن