سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام با سلام تعمیرات ساختمانی مرکزجوانرودطبق لیست فهرست بها پیوست وقمیت مصوب بیشتر نشود.

کد آریاتندر : ۹۷۰۹۱۵۱۱۹۷۳۲۲۰۰۰۰۲۳۵
انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۵
برگزاری : استان کرمانشاه
 
شرح آگهی : استعلام با سلام تعمیرات ساختمانی مرکزجوانرودطبق لیست فهرست بها پیوست وقمیت مصوب بیشتر نشود.
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷-۰۹-۱۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام با سلام تعمیرات ساختمانی مرکزجوانرودطبق لیست فهرست بها پیوست استعلام با سلام تعمیرات ساختمانی مرکزجوانرودطبق لیست فهرست بها پیوست
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن